Bünyamin GÖLCÜ

Bünyamin GÖLCÜ

Kalem ve Kelam
[email protected]

EY MÜSLÜMAN KİŞİ!

08 Ocak 2021 - 10:48


Bizi dosdoğru
yola kendilerine nimet verdiklerinim yoluna ilet “…Gazaba uğrayanların ve sapıkların (yoluna) değil.” (Fâtiha,6-7) İslam özgün bir din ve özgürlerin
dini olduğu için Müslüman da özgün ve özgür olmalı. Müslüman taklit eden değil
taklit edilendir. Müslüman şahsiyet, hayatını kendi yaşar başkalarını taklit
edemez. Müslüman kişi basiretli olmalı. Kendisi için fayda ve zararı tartmasını
bilmeli. Dünya ticaretinde zararı göze almamalı. Hele hele bu zarar dini ise
Müslüman şahsiyet dinine zarar getirmemeli. Müslüman aklı hür, vicdanı hür,
düşüncesi hür, istiklali ve istikbali hürdür. Esareti kabul edemez. Şarktan
garba, şimalden cenuba her yer onun yurdudur. Eline diline kimse pranga
vuramaz.  Gücüne kuvvetine kimse set
çekemez. Ufkuna sınır biçilmez. EY MÜSLÜMAN KİŞİ!
Hıristiyanlık âlemi ve Yahudi milleti dünyada Müslüman kanı akıtırken, Müslüman
onların şampanya ortağı olamaz. Onlara dost görünemez. Hz peygamber ibadetlerde
dahi gayri Müslimlere (ehli kitap bile olsa) benzemezken ey Müslüman sen Avrupa
Hıristiyanlarının sana ettiği bunca zulümden sonra hangi akıl ve vicdan ile
onların bayramlarını kutlayacaksın. Hâla dünyada senin kardeşkanını akıtan gözyaşını
döktüren, senin dinini ve dünyanı bozmak için her türlü ifsadı yapan bir
topluluğun geleneklerini, dini ritüellerini sen nasıl taklit edebilirsin? Dış benzeyişin
zamanla iç benzeyişe dönüştüğü yani fiiller zamanla iman biçimine dönüştüğü
malumundur. Avrupa'nın Müslüman toplumlara sunduğu günahlar zamanla normal
görülmeye başlanmış olması, Müslümanların kabulü haline gelmesi de bunu ispat
eder. Onun için dışını benzetme ki için de benzemesin. EY MÜSLÜMAN KİŞİ! Çam ağacı
süslemek, Hindi kesmek, Noel baba elbiseleri giymek, kabristanlara Çelenk koymak,
Karanfil koymak, pastalarda Mum söndürmek, yılbaşı dolayısıyla milli piyango,
toto lotoda haram rızık aramak senin neyine?EY MÜSLÜMAN KİŞİ! Hem neyin
kutlamasını yapıyorsun? Günahla, şükürsüzlükle, gafletle geçen bir yılı mı?
Yoksa önündeki yılın müjdeleri mi verildi sana? Ve ya ömründen bir yıl daha
gitmesine yani ölüme bir yıl daha yaklaşmana mı? Ya da yılbaşını kutlama sana
ilahi bir emir mi? Ya da yılbaşının sahipleri senin yakın dostların mı?EY MÜSLÜMAN KİŞİ! Hz Peygamber
sana örnek olarak yetmez mi? Sahabeler arkadaş, ümmet de kardeş olarak yetmez
mi, sana? Rab olarak Allahtan, Nebi olarak Resulden ve din olarak İslam'dan
razı değil misin? Ramazan ve kurban bayramları eğlenmek için kâfi değil mi?
Namaz, oruç hac gibi ibadetlerde huzuru bulamıyor musun? EY MÜSLÜMAN KİŞİ! Eğlenmek
hakkındır. Gülmek te. Neşe huzur hep senin hakkındır. Fakat İslami olmayan
senin dinin ve milli kültürüne uymayan hiçbir şey senin hakkın değildir. Senin
dinin sana, başkasına uymayı yasaklarken sen Hıristiyanların bayramlarını
zaferlerini kutlayamazsın. EY MÜSLÜMAN KİŞİ! Gel; sen ol.
Özgün ol. Özgür ol. Kendin ol. Mukallid olma. Düşünen ol. Tefekkür eden ol.
İbret alan ol. Eğriyi düzgünü, yanlışı doğruyu, hakkı batılı tartmasını bil.
Değer kaynaklarını bil. Bilen ol. Gafil kalma. Cehalete düşme. Dünya senin
içindir. Sen dünyalık olma. Süfli arzuların makamların şan ve şöhretlerin esiri
olma. Ömrünü ucuza satma. Cennet nimetleri senin içindir. Fani dünyanın süfli ziynetine
aldanma. Nefsinin hevanın şeytanın kulu kölesi olma. Sadece Allaha yaratanına
kul ol. EY MÜSLÜMAN KİŞİ! Sen ki yeryüzünün
en şerefli yaratılanı olarak meleklerden üste ilim sahibi bir halifesin. Ahsen’i
takvim suretinde yaratılan sen esfeli safiline düşme. Düşürülmene de izin de
verme. Elmas gibi inci mercan gibi kıymetli bil kendini. Kömür gibi olma ki
ateşlerde yanmayasın. Mücevherat gibi vitrinleri süsleyesin.EY MÜSLÜMAN KİŞİ! Hz peygamber
kendi doğum gününü oruç tutarak rabbine şükürle ve bir yıl içinde her pazartesi
kutlardı. Yine Hz Musa'nın firavunun zulmünden kurtuluşunu aşure gününde iki
gün oruç tutarak kurlardı. Sende kutlamak istersen sana da şükür gerek tevbe
gerek. Sabır gerek. Kulluk gerek.(Onlar
şöyle yakarırlar:) Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi
eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Lütfu en bol olan sensin. (Ali
İmran 3/8) Bünyamin
GölcüSerinhisar
İlçe Müftüsü 

 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum