"TÜRKSAT yapması gereken işi neden taşerona devretti?"

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Sayıştay'ın, Sağlık Bakanlığı'nın "e-Devlet hizmetleri kapsamında bulunmayan hizmet alımları yapılması" işinde tespit ettiği usulsüzlükleri TBMM gündemine taşıdı.

"TÜRKSAT yapması gereken işi neden taşerona devretti?"
02 Aralık 2020 - 11:41
Sayıştay'ın belirlemelerine göre Sağlık Bakanlığı,
"e-Devlet hizmetleri kapsamında bulunmayan hizmet alımları yapılması"
için TÜRKSAT’tan hizmet aldı. Ancak TÜRKSAT A.Ş. kanunen kendisi yapması
gereken bu işi alt yükleniciye, ihale yapmadan doğrudan sözleşme ile devretti.
2019 Sayıştay raporlarına yansıyan bu sözleşmede, TÜRKSAT tarafından alt
yükleniciye her bir unvan için tavan ücret üzerinden ödeme yapılırken, alt
yüklenici tarafından ilgili personele taban ücret üzerinden ödeme yapılması
öngörüldü.Sayıştay'ın tespitlerine göre, TÜRKSAT tarafından yapılan
hizmet alımında Sağlık Bakanı ve Bakanlığın onayı aranmadı. TÜRKSAT A.Ş.
tarafından yapılan ve Sayıştay raporlarına da yansıyan bu hizmet alımının
kanuna ve yönetmeliğe aykırı olduğunu belirten İYİ Parti Denizli Milletvekili
Öztürk, konuyu Meclis gündemine taşıdı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, Sağlık Bakanlığı ile
ilgili olarak da Bakan Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle iki ayrı soru
önergesi veren Öztürk, “TÜRKSAT tarafından yapılan hizmet alımında Bakan ve
Bakanlığın onayı neden aranmamıştır? Bakanın onayı olmamasına rağmen, hizmet
alımı konusunda taşeron firma kullanmak konusunda ısrarcı olunmasının nedeni
nedir?” sorularını yöneltti.Öztürk, önergesinde şu sorulara yer verdi:- Kamu İhale Kanunu’na tabi olmadan yapılan ve kurumun
hizmet süreçlerinin e-Devlet hizmeti kapsamında elektronik ortama aktarılmasına
ilişkin hizmetlerin doğrudan TÜRKSAT A.Ş. tarafından sunulması gerekmekte”
iken, TÜRKSAT tarafından yapılan yeni bir sözleşme ile bu hizmetin alt
yüklenicilere devredilmesinin gerekçesi nedir?- TÜRKSAT tarafından yapılan hizmet alımında Bakan ve
Bakanlığın onayı neden aranmamıştır? Bakanın onayı olmamasına rağmen, hizmet
alımı konusunda taşeron firma kullanmak konusunda ısrarcı olunmasının nedeni
nedir?- TÜRKSAT, Kurum tarafından “doğrudan sunulması gereken”
hangi hizmetleri ihalesiz olarak yükleniciye yaptırmıştır?- TÜRKSAT, kendisi yapması gereken hizmetleri devrettiği
firmayı hangi kriterlere göre belirlemiştir?- TÜRKSAT, ihalesiz olarak hizmet alımı yaptığı firmaya ne
kadar ödeme yapmıştır?- TÜRKSAT tarafından, personele yapılan ücret ödemeleri için
bordro ve banka ekstrelerinin kontrolü neden yaptırılmamıştır?- Taban ve tavan ücret arasında oluşan tutar farkı ne
kadardır? Bu fark, alt yüklenici firmanın kasasında mı kalmaktadır? TÜRKSAT ve
yüklenici firma arasında mı paylaşılmaktadır?- Bakanlığınız, Sayın Bakanın onayı olmayan bu hizmet alımı
konusunda TÜRKSAT yönetimini uyarmış mıdır?- TÜRKSAT tarafından kanuna ve yönetmeliğe aykırı olarak
yapılan bu hizmet alımından dolayı Bakanlığınız onayınız olmayan işlemlerden
dolayı sorumluluk ve yükümlülük taşımakta mıdır?TÜRKSAT TARAFINDAN İHALESİZ OLARAK TAŞERONA DEVREDİLEN
HİZMETLER NELER ?Öztürk, TÜRKSAT tarafından ihalesiz olarak taşerona
devredilen hizmetler hakkında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a ise şu soruları
yöneltti:- Hangi Bakanlıklarımızın, TÜRTSAT tarafından e-Devlet
hizmetleri kapsamında doğrudan gerçekleştirmesi gereken hizmetleri, ihalesiz
olarak alt yükleniciye devredilmiştir?- “Kamu İhale Kanunu’na tabi olmadan yapılan ve Kurumun
hizmet süreçlerinin e-Devlet hizmeti kapsamında elektronik ortama aktarılmasına
ilişkin hizmetlerin doğrudan TÜRKSAT A.Ş. tarafından sunulması gerekmekte”
iken, TÜRKSAT tarafından yapılan yeni bir sözleşme ile bu hizmetin alt
yüklenicilere devredilmesinin gerekçesi nedir?- TÜRKSAT tarafından yapılan hizmet alımında Bakan ve
Bakanlığın onayı neden aranmamıştır? Bakanın onayı olmamasına rağmen, hizmet
alımı konusunda taşeron firma kullanmak konusunda ısrarcı olunmasının nedeni
nedir?Sayıştay Raporunda;  “TÜRKSAT A.Ş. tarafından alt
yükleniciye her bir unvan için tavan ücret üzerinden ödeme yapılırken, alt
yüklenici tarafından ilgili personele en az taban ücret üzerinden ödeme
yapılması öngörülmüştür. Kurum tarafından ödeme öncesi bordro ve banka
ekstrelerinin kontrolü de yapılmadığı için nihai olarak çalıştırılan personelin
ücreti bilinmemektedir” yer alan tespit doğrultusunda;- TÜRKSAT tarafından personele yapılan ücret ödemeleri için
bordro ve banka ekstrelerinin kontrolü neden yaptırılmamıştır?- Sayıştay’ın, “TÜRKSAT A.Ş. tarafından alt yükleniciye her
bir unvan için tavan ücret üzerinden ödeme yapılırken, alt yüklenici tarafından
ilgili personele en az taban ücret üzerinden ödeme yapılmaktadır” tespiti
doğrultusunda, taban ve tavan ücret arasında oluşan tutar farkı ne kadardır? Bu
fark, alt yüklenici firmanın kasasında mı kalmaktadır? TÜRKSAT ve yüklenici
firma arasında mı paylaşılmaktadır?- Tarafınız, TÜRKSAT yönetimini Bakan onayı olmayan ve
kanuna dayanmayan bu hizmet alımı konusunda uyarmış mıdır?- TÜRKSAT tarafından kanuna ve yönetmeliğe aykırı olarak
yapılan bu hizmet alımından dolayı Bakanlıklar onayları olmayan işlemlerden
dolayı sorumluluk ve yükümlülük taşımakta mıdır?

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum