Milletvekili Ök, Yapılandırma Kanunu'nu açıkladı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı, Denizli Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Nilgün Ök, kanun hakkında açıklamalarda bulundu.

Milletvekili Ök, Yapılandırma Kanunu'nu açıkladı
03 Haziran 2021 - 17:39
Milletvekili Ök; “30.04.2021 tarihine kadar tahakkuk eden vergi, vergi cezaları, gecikme faizi, gecikme cezaları, idari para cezaları, amme alacakları, SGK tarafından tahakkuk ettiği halde ödenmemiş, sigorta primleri, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezaları, belediyelerin amme alacaklarını da içine alan çok geniş kapsamlı ve dataylı bir yapılandırma imkânı getirdik.” ifadelerini kullandı.

Düzenlemeyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına 30 Nisan 2021'e kadar olan bazı borçlar yapılandırılacağını anlatan Ök, “Belediyelerin su, atık su ve katık atık ile sunduğu bazı hizmetlerden kaynaklanan ücret alacakları, aldığı bazı paylar; büyükşehir belediyelerinin katı atık ücretleri ile su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları da yapılandırma kapsamında olacak.” dedi.

“Vadesinde Ödenmemiş Gümrük Vergilerinde de Yapılandırma”

Vadesinde ödenmemiş gümrük vergilerinde de yapılandırma yolunun açıldığını belirten Ök; “Ayrıca esnaf ve sanatkârlarımızın üyesi oldukları odalara olan aidat borçları da yapılandırma kapsamına alındı.” diye kaydetti.

Matrah artırımında bulunan mükelleflerin beyan edecekleri ve üzerinden vergi hesaplanacak matrahlar için asgari tutarlar belirlendiğini söyleyen Milletvekili Ök, “Çok uzun süreden beri bizlerden talep edilen matrah artırımı için 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvurusunun yapılması gerekiyor. Matrah ve vergi artırımı üzerine hesaplanan vergiler, ikişer aylık dönemler halinde azami 6 eşit taksitte ödenecek.” dedi.
Stok ve kasa affı için de son tarihin 31 Ağustos 2021 olduğunu dile getiren Milletvekili Ök; “Kayıtlarda yer almayan emtia, makine teçhizat demirbaşların vergi dairesine bildirilmesi gerekiyor. Kayıtlarda yer aldığı halde, işletmede bulunmayan stoklar için fatura düzenlenmesi gerekiyor. İşletmede bulunmayan kasa mevcutlarının ve ortaklar hesabından net alacak tutarlarının vergi dairesine beyan edilmesi gerekiyor.” dedi.

“Borcunu Ödeyen veya Yapılandıranların, Geçmiş Olumsuz Kayıtları Dikkate Alınmayacak.”

“Karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Risk Merkezine bildirilen kişilerin ve kredi müşterilerinin borcunu ödemesi veya yapılandırması halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtları dikkate alınmayacak.” diyen Milletvekili Ök, “İstihdamı ve üretimi korumak, vatandaşlarımızın salgından en az şekilde etkilenmesini sağlamak için tüm tedbirleri almaya ve gereken bütün destekleri vermeye devam ediyoruz. Devletimiz her zaman milletinin yanında olmuştur ve olmaya da devam edecektir.” sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum