"Meclisin kutsal çatısı altında ciddiyetten uzak tavırlar"

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi’nin birlikte hazırladığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan Ceza İnfaz Düzenlemesi Kanunu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Meclisin kutsal çatısı altında ciddiyetten uzak tavırlar"
16 Nisan 2020 - 14:59
Yaptığı açıklamada, “TBMM Genel Kurulu’nda yapılan
görüşmeler sonucu kabul edilen infaz düzenlemesini içeren Ceza ve Güvenlik
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın onayı ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasal
düzenlenmenin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum” diyen Başkan
Filiz; Meclis'te engelleyemedikleri paketi, Anayasa Mahkemesi'ne götürmek
suretiyle düzenlemeyi iptal ettirmek veya içerikteki neticeyi değiştirmek için
uğraş verenlere de seslenerek; “Muhalefeti her şeye karşı gelmek olarak anlayan
ve bu anlayışından asla vazgeçmeyen CHP aynı CHP. Yüzbinlerce mahkum ve
ailesinin sabırsızlıkla beklediği ve sevindiği bu kanunu yalan ve iftiralarla
manipüle etmeye hakkınız yok. Biraz saygı” dedi.Başkan Filiz, şu ifadelere yer verdi:MECLİSİN KUTSAL ÇATISI ALTINDA CİDDİYETTEN UZAK TAVIRLARKoronavirüs salgını nedeniyle hızlandırılan infaz
düzenlemesi görüşmeleri TBMM Genel Kurulunda sürerken; bu kanunu Mecliste
engellemek için muhalefetin ciddiyetten uzak, tarihe geçecek ibretlik
tavırlarını izledik. Şaşırdık mı? Asla şaşırmadık! Çünkü CHP aynı CHP idi. Ceza
İnfaz Kanunu Tasarısı yasalaşmasın diye gayri ciddi önergelerle, bu kutsal
çatıyı rencide ettiler.Görüşmeler sırasında, Ana muhalefet partisi CHP, meclise
kanun teklifinin içinde yer alan bazı kelimeleri muadilleriyle değiştirmek
isteyen yeni önergeler sunarak; Önergede yer alan 'veya' kelimesini 'ya da'
olarak 'geceleyin' kelimesini 'gece vakti' gibi aynı anlama gelen kelimelerle
kanun teklifinde değişikliğe gidilmesini istedi. Sunulan önergelerde 'karar'
kelimesini aynı anlama gelen 'hüküm' ile, 'eklenmiştir' kelimesini yine aynı
manaya gelen 'ilave edilmiştir' ile değiştirmek istediklerini belirttiler.Daha önce de bölümlere geçilmeden geneli üzerine yapılan
görüşmeler de muhalefetin “siyasi suçluları da gündeme getirmesiyle
frenlenmişti.İnfaz yasasının çıkması için günlerdir sözde destek veren
CHP ve İYİ Parti, HDP’nin yapılan yoklama istemine Genel Kurul’a katılmayarak
destek vermesi de ne kadar ciddiyetten uzak olduklarını da bir kez daha gözler
önüne sermişti. Allah aşkına, burada samimiyet nerede? Bunu da ben son derece
çelişkili buluyorum.Şimdide Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan
infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını söylemeleri ise
milletimize saygısızlıktır.CHP, HDP ve İyi Parti’nin infaz düzenlemesindeki bu denli
ayak sürümesinin manipüle etmesinin esas sebebi, terör suçlularının kapsam dışı
bırakılmasıdır. Bugün terör suçlarını kapsam dışı bırakmasaydık şayet, bu
güruhun adalet ve eşitlik naraları atarak meclisteki görüşmeleri en hızlı
şekilde bitireceğinden eminim.BU DÜZENLEME OLDUKÇA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER GETİRİYORBu yasal düzenleme hem ceza hem anayasa hukukunun hem
milletimizin vicdanının hem içerisinden geçtiğimiz salgınla mücadele ortamında
uluslararası toplumun ve uluslararası hukukun bir gereği olarak ortaya
çıkmıştır.TBMM'de AK Parti ve MHP gruplarının ortak gayretiyle teklife
dönüşen uzun bir çalışmanın ardından genel kurulda kabul edilen bu düzenleme
oldukça önemli değişiklikler getiriyor. Bu düzenlemeyle sistemin işleyişi; hem
mağdurlar, hem de suçlular açısında çok daha adil bir hale getirilmesi
amaçlanıyor. Ceza da adalet olmaz ise vicdanların sızısını durdurmak mümkün
değildir. Mağdurlar ve suçlular açısından en adil sistemin tesisi, suçluların
ıslahının sağlanması, suça karışmış kişilerin yeniden suç işlemesine engel
olunması ana hedeflerdir. Yeni infaz düzenlemesi uygulamadaki sıkıntılar
yanında milletimizin ve kamu vicdanının hassasiyetlerini de dikkate alarak
hazırlanmıştır. Ceza infaz kurumlarının yönetim ve işleyişleriyle ilgili
sorunları gidermeye yönelik adımlar atılmıştır.İnfaz ve denetimli serbestlik aşamalarında çocuk yaşlı hasta
yeni doğum yapmış kadınlar gibi gruplar lehine insani yaklaşım
geliştirilmiştir. Düzenlemedeki hükümlüler lehine iyileştirmeler ile yeni infaz
yöntemleri, adaletin tecellisi sırasında vicdanların yaralanmasının önüne
geçmek için çalışılmıştır.Maruz kaldıkları ağır bir hastalık, engellilik veya kocama
nedeniyle hayatlarını cezaevinde yalnız idame ettiremeyen 65 yaşını bitiren
hükümlülerin cezası, Adalet Bakanlığının belirleyeceği devlet hastanesinden
alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmek koşuluyla, denetimli
serbestlik tedbiri altında infaz edilecektir.30 Mart 2020'ye kadar işlenen suçlar bakımından, terör,
cinsel saldırı ve istismar, kasten öldürme suçları ve özel hayatın gizliliğine
ilişkin suçlar hariç; 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan kadın hükümlüler ile 70
yaşını bitiren hükümlüler hakkında denetimli serbestlik süresi 4 yıl olarak
uygulanacaktır.Maruz kaldığı ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle
ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremediği tespit edilen
şüpheli ile gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçmemiş bulunan
kadın şüphelinin, tutuklanması yerine adli kontrol altına alınmasına karar
verilebilecektir.SUÇLARLA DAHA ETKİN MÜCADELEBunun yanında; Bazı suçlarla daha etkin mücadele
edilebilmesi amacıyla cezaları artırılmıştır. Bu kapsamda yaralama suçunun
canavarca his saikiyle, örneğin kezzap atmak suretiyle işlenmesi hali nitelikli
haller arasına alınacak ve suçun bu suretle işlenmesi durumunda verilecek azami
ceza 18 yıla çıkarılmıştır.Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak ile
tefecilik suçlarının cezaları artırılmış; Kasten yaralama suçunun, üstsoya,
altsoya, eşe veya kardeşe karşı, beden veya ruh bakımından kendisini
savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kişinin yerine getirdiği kamu
görevi nedeniyle, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanılarak
silahla işlenmesi halinde, şikayet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında
artırılırken, canavarca hisle işlenmesi halinde bir kat oranında
yükseltilmiştir.İNFAZ DÜZENLEMESİ ÇOK AÇIK VE NETİnfaz düzenlemesinde hangi suçların kapsam dışı olduğu
kamuoyu tarafından çok iyi bilinmesine rağmen, kimi kesimin yine anlamakta
zorluk çektiğini görüyoruz.Kanuna göre; terör suçları, örgüt kurmak, yönetmek veya
örgüte üye olmak suçları, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar, kasten
öldürme suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ve uyuşturucu veya
uyarıcı madde imal ve ticareti suçları infaz düzenlemesi kapsamı dışında kaldı.Kasten öldürme, yüzün sürekli değişikliğine sebebiyet veren
kasten yaralama suçu, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar ve
devlet sırlarına karşı suçlar ile işkence ve eziyet suçları bakımından herhangi
bir indirim yapılmadı.Böylesi zor bir süreçte sağlıkta, ekonomide ve adalette
mücadelemizi sürdürürken bize destek olmak yerine köstek olanlar acaba biraz
olsun utanacaklar mı diye umutsuz bekleyişimizi sürdürüyoruz.

AK Parti olarak her zaman milletimizin yanındayız.
Milletimiz için varız. Adalet mülkün temeli olduğuna göre; bizim bu bakımdan
geçmişimizle bugünümüzde adaletten söz edildiğinde hassasiyetimiz artar. Adalet
her hak sahibine hakkını tastamam vermektir. Yapıcı eleştiriler başımızın
üstüne. Başka saikle, maksatla saldırıya geçen odakların etkisi altında
kalmadan, yalan ve iftiralarla manipüle etmeden, fikri hür, vicdanı hür, irfanı
hür bir şekilde eleştirin. Ancak; Her çözüme bir sorun üretenler, Türkiye hep
sorunlar içinde olsun ve hiç çözmesin ki biz bunları suistimal edelim diyenler
her daim olduğu gibi şimdide varlar. Ne diyelim: “Allah ıslah etsin.”

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum