LEADER'dan Çameli'ye 2 Milyon TL'lik destek

Çameli Belediyesi öncülüğünde 2016 yılından itibaren yapılan çalışmaların meyveleri alınmaya başlıyor.

LEADER'dan Çameli'ye 2 Milyon TL'lik destek
29 Mayıs 2020 - 12:27 - Güncelleme: 29 Mayıs 2020 - 13:06
IPARD kapsamında desteklenen “Yerel Kalkınma Stratejilerinin
Uygulanması - LEADER Yaklaşımı” tedbirini uygulamak amacıyla 2016 yılında pilot
ilçe olarak seçilen ve buna bağlı olarak ilçemizde kurulan Çameli Yerel Eylem
Grubu Derneği’nin LEADER Yaklaşımı tedbirine yönelik 7.Çağrı ilanı için
hazırlamış olduğu Yerel Kalkınma Stratejisi başarılı bulundu.Ülkemizde sadece 12 ildeki YEG’lerin Katılım Öncesi Yardım
Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında desteklenen LEADER
tedbirinden faydalanabilmeleri için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme
Kurumu (TKDK) tarafından 12 Eylül 2019 tarihinde Yerel Kalkınma Stratejilerinin
Uygulanması – LEADER Yaklaşımı tedbirine yönelik Yedinci Çağrı ilanına
çıkılmıştır. Bu çağrı ilanı kapsamında YEG’ler hazırlamış oldukları YKS’ler ile
başvurularını yapmışlardır.Başvurulardan idari olarak uygun olan Yerel Kalkınma
Stratejileri (YKS), LEADER Prosedürü kapsamında Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ,
AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanlığı, IPARD Yönetim Otoritesi
tarafından oluşturulan bağımsız bir Değerlendirme Komitesi ile Yerel Kalkınma
Stratejileri seçim kriterlerine göre değerlendirilerek puanlanmıştır. YKS
değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılmıştır. ÇAMYEG değerlendirme
sonucunda 83,86 puanla başarılı bulunmuştur.LEADER Tedbiri Farkındalık Yaratma ve Yerel Halkı Harekete
Geçirme Teknik Destek Projesidir AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse
edilen, IPARD II Programı kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
tarafından yürütülen "LEADER Tedbiri Farkındalık Yaratma ve Yerel Halkı
Harekete Geçirme Teknik Destek Projesi" için ülke genelinde seçilen 10
pilot il (20 pilot ilçe) arasına 2015 Ekim ayı itibariyle Çameli'de kabul
edilmiştir.2016 yılı sonunda kurulan Çameli Yerel Eylem Grubu Derneği
tarafından çeşitli toplantılar gerçekleştirdik istişareler yaptık LEADER
Projesi için öncelik bölgenin yerel kalkınma stratejisinin belirlenmesi
olacaktır.Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan Projenin amacı; kırsal
toplulukların kapasitelerinin geliştirilmesiyle, kırsal alanların sosyal,
ekonomik ve çevresel olarak iyileştirilmesine destek olmak; yerelde henüz
kullanılmayan yerel kaynak ve potansiyelden yararlanılarak yeni gelir
kaynakları yaratmak ve yaşam kalitesini iyileştirmek; kırsalda yaşayanların
yerel kalkınma süreçlerine gerçek anlamda katılmalarını desteklemek ve kırsal
toplulukların daha büyük topluluklarla entegrasyonunu kolaylaştırmaktır.

Başkan Arslan İlçemizde kamu, sivil toplum ve özel sektör
ortaklığı ile kurulan ÇAMYEG, Yerel Kalkınma Stratejisinin uygulamasına Eylül
ayında başlaması öngörülmektedir. Proje 3 sene sürecek ve ilçemize yaklaşık 2
milyonluk kaynak sağlayacaktır. İlçemize Hayırlı Olsun

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum