Korona tedbirleri yasalaştı

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23. maddesine göre, Denizli Valisi Ali Fuat Atik başkanlığında COVİD-19 Korona virüsü tedbirleri hususunda olağanüstü toplandı.

Korona tedbirleri yasalaştı
19 Kasım 2020 - 09:01

İçişleri Bakanlığının 18.11.2020 tarihli “Koronavirüs Yeni
Tedbirler” konulu yazısına istinaden; 17.11.2020 tarihinde Sayın
Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan
kararlar doğrultusunda 20.11.2020 Cuma günü saat 20:00 den itibaren geçerli
olacak şekilde:
Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför, güzellik
merkezleri, sauna, masaj salonları, spor salonları vb. merkezlerin saat 10:00
ila 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabilmelerine,

SADECE PAKET SERVİSİ YAPABİLECEKLERRestoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi
yeme-içme yerlerinin 10:00 ila 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya
gel-al hizmeti verecek şekilde açık olabilmelerine, restoran, lokanta veya
online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00 den sonra sadece telefonla ya da
online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilmelerine,

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca tek tek belirlenmek ve yerleşim sahasında
bulunmamak kaydıyla şehirlerarası karayolları kenarında bulunan ve
şehirlerarası toplu ulaşım veya lojistik amaçlı araçlara hizmet veren dinleme
tesislerinde yer alan yeme-içme yerlerinin kısıtlamalardan istisna tutulmasına,31.12.2020 tarihine kadar sinema salonlarının; yeni bir
karar alınıncaya kadar ise kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet
kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay
bahçeleri ile halı sahaların faaliyetlerinin durdurulmasına, çay ocağı şeklinde
faaliyet gösteren işyerlerinin masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece
esnafa servis yapmak kaydıyla açık kalabilmelerine, daha önce faaliyetleri
durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulamanın aynen devamının
sağlanmasına,65 YAŞ ÜSTÜ, 20 YAŞ ALTI OLANLARIN DURUMU65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila
13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında
doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa
çıkabilmelerine (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb.
belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş
gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına,Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00-20:00
saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına, üretim, imalat ve
tedarik zincirlerinin bu kısıtlamadan muaf tutulmasına,•    Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21
Kasım Cumartesi günü saat 20:00’den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00’a kadar ve
22 Kasım Pazar günü saat 20:00’den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar
sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına,

•    Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar
alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam etmesine,

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak
amacıyla;5) 1-AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLARa) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi,
nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,

b) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve
hayvan hastaneleri,

c) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve
kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, gümrükler, karayolları, huzurevleri,
yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD
Birimleri-afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek
Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),

ç) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten
büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve
doğalgaz çevrim santralleri gibi),

d) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve
lojistiğini yapan firmalar,

e) Oteller ve konaklama yerleri,

f) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım
vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,

g) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

ğ) Üretim ve imalat tesisleri,

h) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete
dağıtıcıları,

ı) Her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası
karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere
belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircileri ile kırsal
kesimde hizmet veren akaryakıt istasyonları  (Bu madde kapsamında açık
olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile
belirlenecektir),

i) Sebze/meyve toptancı halleri,

j) Hastane önlerinde hizmet vermek üzere belirlenmiş 3 adet taksi ve şoförleri,5) 2-İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLERa)Yukarıda belirtilen “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve
Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar,

b)Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik
görevlileri dâhil),

c)Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay, AFAD’da ve afet
kapsamında faaliyet yürütenler, görev alanlar,

ç) ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını
belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan
bir refakatçi) ile sınav görevlileri

d)  Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve
belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine
katılacak olanlar,

e)  Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması
gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının
giderilmesinde görevli olanlar,

f)  Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo
dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler
kapsamında görevli olanlar,

g) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal
koruma/bakım merkezleri çalışanları,

ğ) Üretim ve imalat tesislerinde çalışanlar,

h) Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,

ı) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik
servis çalışanları,

i) İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini
bekleyenler,

j) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon,
ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak
personel,

k) Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma
bağışları dahil),

l) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı
temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,

m) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar
(iş yeri hekimi vb.),

n) Veteriner hekimler,

o) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi”
olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,

ö) 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgemiz kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme
Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,

p) Bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması,
hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

r) İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu
ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

s) Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan saatler içerisinde evlere paket servis
hizmetinde görevli olanlar,

ş) Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler
(mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),

t) Seyircisiz oynanabilecek spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer
görevliler,

u) Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında (uçak, otobüs, tren, gemi vb.)
görevli olanlar ile bu toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edeceğini bilet,
rezervasyon kodu vb. ibraz ederek belgeleyenler,

ü) Şehir içi toplu ulaşım araçlarının (otobüs, dolmuş, taksi vb.) sürücü ve
görevlileri.1)    İl Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca,
yerel yönetimler tarafından şehir içi toplu ulaşım araçlarındaki yoğunluğu azaltacak,
seferlerdeki seyrekleşmeyi sağlayacak şekilde başta sefer sayılarının
artırılması olmak üzere her türlü tedbirin alınmasının sağlanmasına,2)    İçişleri Bakanlığının 02.09.2020 tarih
ve 14210 sayılı Genelgesiyle düğünler ve nikah merasimleri ile ilgili getirilen
esaslar çerçevesinde;

•    Nikah törenleri/merasimlerinin maske, mesafe, temizlik
kurallarına uyulması, asgari düzeyde katılım ve her nikah töreni arasına en az
20 dakika süre şartıyla gerçekleştirilmesine,

•    Düğünlerin oturma düzeni, maske, mesafe ve temizlik
kuralları ile nikah merasimi şeklinde en fazla bir saat süre içerisinde
gerçekleştirilmesine,

•    İçişleri Bakanlığının 30.07.2020 tarih ve 12682 sayılı
Genelgesi çerçevesinde toplu taziye yapılmamasına ilişkin hükümlerin eksiksiz
uygulanmasının sürdürülmesine,3)    Hafta sonları sokağa çıkma
kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşlarımızın özel
araçlarıyla şehir içi ya da şehirlerarası seyahate çıkmamaları esas olup; 

•    Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek
isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor
randevusu/kontrolü olan, 

•    Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya
da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat
edecek olan (en fazla 4 kişi),

•    Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber
kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün
içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren
başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

•    Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek
isteyen,

•    Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

•    Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde İçişleri
Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da
Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından
izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilmelerine, Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve
mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç
teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi
kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına 

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum